Zacznij oszczędzać już dziś

Pomożemy Ci obniżyć rachunki za prąd

Skontaktuj się z nami by zobaczyć jak łatwo można zacząć oszczędzać

Program,,Mój Prąd,,

Program “Mój Prąd,, jest skierowany do gospodarstw domowych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje od 2 do 10 kW mocy zainstalowanej.

Ulga Termomodernizacyjna

W dniu 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra
inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych,
urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dzięki temu
począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne opisane w
rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób fizycznych.

Chodzi m.in. o montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy instalacji
fotowoltaicznych. Z ustawy wynika, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać – pod pewnymi
warunkami – podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według
stawki 17, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków
mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Suma
odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł .Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym
dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat,
licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przykład
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,2kw cena instalacji przed skorzystaniem z Ulgi
Termomodernizacyjnej to 19 950zł -koszt instalacji po odliczeniu Ulgi Termomodernizacyjnej to
15 895zł/ przy podatku 17%/
Zmniejsz wartość podatku rocznego odliczając wydatki za zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2489/1

Program Czyste Powietrze

W ramach Programu mogą być realizowane inwestycje na nieruchomościach, do których wnioskodawcy posiadają tytuł prawny lub zgodę na użytkowanie budynku mieszkalnego.
Wysokość dofinansowania lub pożyczki w Programie „Czyste Powietrze” uzależniona jest od dochodu miesięcznego na osobę. Po więcej informacji zapraszamy na stronę NFOŚiGW

Zapisy przyjmujemy od poniedziałku do piątku od 8:30 do 15:30 pod numerem telefonu 699 60 60 60 lub poprzez całodobowy formularz

IDEAPV

Firma IDEAPV  w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany starych kotłów na nowe kotły na paliwo stałe, piece gazowe, pompy ciepła.

Dodatkowo prowadzimy nabór wniosków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w programie „Czyste powietrze”.

Dzięki tej instalacji będą Państwo mogli zaoszczędzić na swoich rachunkach ponad 90%. Zamiast płacić rachunki za prąd, spłacasz swoją instalację fotowoltaiczną.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet w Programie „Czyste Powietrze” to aż 103 mld zł.

Porozmawiaj z naszym doradcą

Kontakt

 

Skontaktuj się z naszym doradcą

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą uzyskać dotacje!